chữa tự kỷ bằng tâm lý trị liệu

  1. PSYONE - tâm lý trị liệu

    Tư vấn PsyOne: Điều trị bệnh tự kỷ bằng phương pháp tâm lý trị liệu

    Chữa tự kỷ bằng phương pháp tâm lý trị liệu có hiệu quả không là băn khoăn của rất nhiều phụ huynh đang có con gặp phải hay những thân nhân khi có người nhà mắc phải hội chứng này. Trị liệu tâm lý là phương pháp được áp dụng với rất nhiều các vấn đề tâm lý – tâm thần bởi mức độ hiệu quả cao...