clo xử lý nước

  1. N

    Cần bán Mua bán sỉ chlorine aquafit 70% thùng cao Ấn Độ xử lý nước

    #AQUAFIT_70%, #AQUAFIT_CAO, #CHLORINE_AQUAFIT Công thức hóa học: Ca(ClO)2, hàm lượng 70% dạng thùng cao, thùng lùn 62% Công dụng: Xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt khuẩn Sát trùng nước, khử mùi hôi Xử lý nước thải công nghiệp Sát trùng dụng cụ, vật dụng Khử trùng chuồng trại chăn nuôi Liều...