đặt tượng di lặc trong phòng khách

  1. ducdongqh

    Cần bán Cách đặt tượng Di Lặc trong phòng khách hóa giải phiền não

    Phật Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, an vui trong phong thủy. Theo truyền thuyết, hạnh nguyện lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những buồn phiền, giận dữ, áp lực hay căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Người ta tin rằng nụ cười toát ra từ nội tâm thanh tịnh của Phật Di Lặc...