đầu tư ra nước ngoài

  1. L

    Tư vấn Đầu tư ra nước ngoài cần thủ tục gì? Thực hiện như nào?

    Đầu tư ra nước ngoài cần thủ tục gì? Thực hiện như nào? Khi các doanh nghiệp hoặc cá nhâ tại Việt Nam muốn đầu tư vào các tổ chức kinh tế ở nước ngoài sẽ phải tuân thủ theo câc quy định đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư của Việt Nam. Vậy theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư Việt Nam muốn...