decal cảm nhiệt gián tiếp

  1. phuonggngoc

    Giấy in tem nhãn decal in truyền nhiệt, decal mã vạch chuyển nhiệt

    Giấy in tem nhãn decal in truyền nhiệt, decal mã vạch chuyển nhiệt Với loại giấy in này sẽ phải sử dụng thêm mực in để tạo ra được các thông tin trên tem nhãn. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà bạn sẽ chọn cho doanh nghiệp loại mực phù hợp nhất. Để tạo ra thông tin trên loại giấy in tem nhãn...