dichvulogistics

 1. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy hút bụi

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy hút bụi, cũng như các thiết bị điện dân dụng khác được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016...
 2. YenNhilogistics

  Tư vấn Chính sách nhập khẩu mỹ phẩm

  Chính sách nhập khẩu mỹ phẩm các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư 32/2019/TT-BYT ngày...
 3. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu xe đạp trẻ em

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu xe đạp trẻ em được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/20/TT-BTC ngày 20/04/20; Nghị định số...
 4. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu phụ tùng xe máy

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phụ tùng xe máy được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số...
 5. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu hóa chất các loại hóa chất

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu hóa chất các loại hóa chất được quy định trong những văn bản pháp luật sau đâu: Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011; Công văn 3958/TB-TCHQ ngày 05/05/2015; Công văn 3959/TB-TCHQ ngày 05/05/2015; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017; Thông tư...
 6. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu phân bón

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phân bón được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017; Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 7. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy cắt bao bì

  Những văn bản pháp luật liên quan Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Còn có rất nhiều văn bản pháp luật khác, từ các cơ quan khác có liên quan. Tuy nhiên...
 8. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu nông nghiệp mới hoặc đã qua sử dụng (cũ)

  Thủ tục nhập khẩu nông nghiệp mới hoặc đã qua sử dụng (cũ) được quy định tại những văn bản pháp lý sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung...
 9. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy làm lạnh

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy làm lạnh được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Quyết...
 10. YenNhilogistics

  Thủ tục, chính sách nhập khẩu Mỹ Phẩm

  Thủ tục, chính sách nhập khẩu Mỹ Phẩm được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP...
 11. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu thang cuốn

  Chính sách nhập khẩu thang cuốn Thang cuốn là thiết bị vận tải được sử dụng rất phổ biến. Quy trình làm thủ tục nhập khẩu thang cuốn được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn 5488/TCHQ-TXNK ngày...
 12. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu cần trục

  Chính sách nhập khẩu cần trục Quy trình làm thủ tục nhập khẩu cần trục được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/14/2014; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ...
 13. YenNhilogistics

  Tư vấn Cước vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Gdynia đường biển container, hàng lẻ, lịch tàu

  Cước vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Gdynia đường biển container, hàng lẻ, lịch tàu và những phụ phí local charges tại cảng Hải Phòng. Là những nội dung mà Door to Door Việt sẽ chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này. Gdynia là một thành phố Ba Lan. Thành phố nằm ở tỉnh Pomorskie. Thành phố...
 14. YenNhilogistics

  Tư vấn Cước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Ba Lan đường biển container FCL, hàng lẻ LCL

  Cước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Ba Lan đường biển container FCL, hàng lẻ LCL, đường không và những phụ phí local charges. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này. Việt Nam và Ba Lan có mối quan hệ hợp tác từ 1950, giao thương giữa hai nước...
 15. YenNhilogistics

  Tư vấn Hàng phi mậu dịch là gì?

  Hàng phi mậu dịch là gì? Khái niệm hàng phi mậu dịch được quy định rất rõ trong thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013. Theo điều 69 của thông tư này có quy định như sau: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm: Quà biếu...
 16. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu bản lề

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu bản lề được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018...