domain là gì

  1. D

    Tư vấn Subdomain là gì? Sự khác nhau giữa Domain và Subdomain

    Subdomain là gì? Domain có tên đầy đủ là addon domain, được biết đến là loại tên miền giúp cho người dùng có thể chạy được nhiều website trên cùng 1 hosting. Nó có đặc điểm là nằm chung với tên miền chính nhưng lại có thư mục khác với tên miền chính. Hay để hiểu một cách đơn giản hơn thì domain...