đồng hồ so

  1. L

    Cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ so cơ khí

    Đồng hồ so là thiết bị đo được sử dụng rất nhiều và là một thiết bị không thể thiếu trong chế tạo máy và gia công cơ khí. CÔNG DỤNG ĐỒNG HỒ SO KIỂU CƠ KHÍ: Công dụng của đồng hồ so thì được dùng để đo độ thẳng, độ phẳng, độ đảo mặt đầu, đo độ đảo hướng kính của mặt trong, đo độ không song song...