erba-đức

 1. Cửa hàng Tân Bình

  Cần bán hóa chất sinh hóa tự động – bán tự động

  Công ty nhập khẩu hóa chất sinh hóa tự động – bán tự động và phân phối thiết bị và thuốc thử xét nghiệm sinh hóa của các hãng uy tín: hóa chất sinh hóa DiaSys-Đức, hóa chất thiết bị xét nghệm sinh hóa Erba-Đức, hóa chất sinh hóa Spinreact-Tây Ban Nha; thuốc thử hóa chất xét nghiệm huyết học: hóa...
 2. Cửa hàng Tân Bình

  Tư vấn hóa chất sinh hóa tự động – bán tự động và phân phối thiết bị và thuốc thử xét nghiệm sinh hóa

  Công ty nhập khẩu hóa chất sinh hóa tự động – bán tự động và phân phối thiết bị và thuốc thử xét nghiệm sinh hóa của các hãng uy tín: hóa chất sinh hóa DiaSys-Đức, hóa chất thiết bị xét nghệm sinh hóa Erba-Đức, hóa chất sinh hóa Spinreact-Tây Ban Nha; thuốc thử hóa chất xét nghiệm huyết học: hóa...
 3. Cửa hàng Tân Bình

  Cần bán Hóa chất xét nghiệm sinh hóa, huyết học

  Công ty nhập khẩu hóa chất sinh hóa tự động – bán tự động và phân phối thiết bị và thuốc thử xét nghiệm sinh hóa của các hãng uy tín: hóa chất sinh hóa DiaSys-Đức, hóa chất thiết bị xét nghệm sinh hóa Erba-Đức, hóa chất sinh hóa Spinreact-Tây Ban Nha; thuốc thử hóa chất xét nghiệm huyết học: hóa...
 4. Cửa hàng Tân Bình

  Cần bán Hóa chất thuốc thử xét nghiệm sinh hóa, huyết học

  Công ty nhập khẩu hóa chất sinh hóa tự động – bán tự động và phân phối thiết bị và thuốc thử xét nghiệm sinh hóa của các hãng uy tín: hóa chất sinh hóa DiaSys-Đức, hóa chất thiết bị xét nghệm sinh hóa Erba-Đức, hóa chất sinh hóa Spinreact-Tây Ban Nha; thuốc thử hóa chất xét nghiệm huyết học: hóa...
 5. C

  Cần bán Hóa Chất Sinh Hóa: Diasys-đức, Spinreact-tbn, Erba-đức; Huyết Học: Horiba-pháp, Coming-tq

  Hóa chất sinh hóa: DiaSys-Đức, Spinreact-TBN, Erba-Đức; huyết học: Horiba-Pháp, Coming-TQ Hiện tại chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức thiết bị và thuốc thử xét nghiệm vận hành máy sinh hóa của các hãng uy tín như: DiaSys-Đức, Erba-Đức, Spinreact-Tây Ban Nha; thuốc thử máy huyết...