executive search companies

  1. gpohr

    Tìm người Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh - Mtd: Gđkd-vmg

    GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Giám đốc Kinh doanh - MTD: GĐKD-VMG Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 công ty sản xuất dược phẩm tại Phú Thọ Mô tả công việc: • Xây dựng hệ thống phân phối hàng dược phẩm, dược liệu và Thiết bị y tế tại...
  2. gpohr

    Tìm người Tuyển Giám Đốc Nhà Máy - Mtd: Gđnm-vmg

    GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Giám đốc Nhà máy - MTD: GĐNM-VMG Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 công ty sản xuất dược phẩm tại Phú Thọ Mô tả công việc: • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của Nhà máy, đảm bảo hoạt...