giá khám thờ gia tiên

  1. dothocungnguyentuan

    Khám thờ là một trong những sản phẩm truyền thống của Việt Nam

    Khám thờ là một trong những sản phẩm truyền thống của Việt Nam Khám thờ là một trong những sản phẩm truyền thống của Việt Nam có từ hàng trăm năm nay. Đây là một hoạt động tâm linh được thực hiện nhằm tôn vinh các vị thần, tổ tiên và những linh hồn đã qua đời. Khám thờ không chỉ là một nghi lễ...
  2. ducdongqh

    Cần bán Báo giá khám thờ gia tiên bằng đồng Rẻ nhất

    Khám thờ là đồ thờ cúng có cửa đóng mở, bên trong đặt linh vị (hay còn gọi là Bài vị), chính giữa khám thờ có viết hai chữ Thần Chủ. Trong đó, thờ thần chủ chính là thờ từ 4 đời trở lên gồm: Cao, Tằng, Tổ, Khảo. Từ xưa, khám thờ đã xuất hiện đầu tiên trong các đền, am thờ và trở thành nét đẹp...