giảm tiền thuê đất 2020. tien thue dat

  1. L

    Giảm 15% Tiền Thuê Đất Cho Các Đối Tượng Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid

    Dịch bệnh lần 2 khiến ngành kinh tế Việt Nam “NGẤM ĐÒN”. Vì vậy nhà nước đang cố gắng ra sức “cứu cánh” các doanh nghiệp bằng việc tác động đến các ngân hàng nhằm giảm lãi suất. Hay việc giảm tiền thuê đất để một phần nào đó giảm bớt “gánh nặng” về tiền bạc. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN...