giào giáo xây dựng

  1. M

    Hệ giàn giáo Ringlock 4 lỗ

    Hệ giáo đĩa RingLock 4 lỗ - Thông số kỹ thuật: - Thanh chống - Thanh giằng ngang - Thanh giằng xiên THANH CHỐNG HỆ GIÀN GIÁO RINGLOCK 4 LỖ G18/RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM Hệ giàn giáo Ringlock 4 lỗ Hệ giàn giáo Ring lock 4 lỗ/RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM Tên sản phẩm Loại L (mm) Bao phủ...