giống cây ba kích tím

  1. L

    Cần bán Giống cây ba kích tím

    Giới thiệu về giống cây ba kích tím Tên khoa học: Morinda officinalis How. Họ: Cà phê – Rubiaceae. Tên khác: Dây ruột gà, liên châu ba kích, ba kích thiên, chẩu phóng xì, sáy cáy (Thái), thau tày cáy (Tày), chồi hoàng kim, chày kiàng đòi (Dao). Ba kích có 2 loại phổ biến: ba kích tím, ba kích...