hd67056-b2-160

  1. Tudonghoa

    HD67056-B2-160 , Bộ chuyển đổi Mbus sang BACnet IP , ADFweb Vietnam , Đại lý phân phối ADFweb nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam

    HD67056-B2-160 , Bộ chuyển đổi Mbus sang BACnet IP , ADFweb Vietnam , Đại lý phân phối ADFweb nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam HD67056-B2-160 , Bộ chuyển đổi Mbus sang BACnet IP , ADFweb Vietnam , Đại lý phân phối ADFweb nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam Bộ chuyển đổi IP MBus sang...
  2. mranhstc

    HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi giao thức - ADFweb Vietnam – STC VN

    Bộ chuyển đổi HD67056-B2-160 BACnet Ethernet / M-Bus - Converter (BACnet Protocols:BACnet Ethernet, BACnet IP - Master M-bus: up to 160 slaves)> Thông số kỹ thuật Specifications: Ports: 1xM-Bus; 1xBACnet; Data Rates M-Bus Up to 38400 bps M-Bus...