#hinh3d

  1. SNT

    3D Hologram led fan Z1

    Hologram Z1 Cấu tạo của hologram Z1 Nguyên lý hoạt động Kỹ thuật trong hologram là Holographic cho phép ánh sáng đèn LED tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều Ghép các hologram Z1 với nhau: Nếu muốn có hình hoặc video lớn và rộng hơn sẽ phải ghép các...