học kế toán chuyên nghiệp biên hoà

  1. T

    Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế tại biên hoà ngày 25/02/2023

    KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 25/02/2023 TẠI BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-bien-hoa.html Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 10% cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng. ============================== 1/ Kế toán doanh nghiệp &...