học thư ký chuyên nghiệp

  1. T

    Tổng khai giảng các khóa học nghiệp vụ kinh tế tại tphcm ngày 29/07/2022

    == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 29/07/2022 == Chứng chỉ do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển trực thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh... Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 10% cho...