hộp dây cáp lẩu nướng nhà hàng

  1. B

    hộp dây cáp chụp hút khói

    Hộp dây cáp chụp hút khói bếp lẩu nướng còn được gọi là hộp cáp xả của ống hút khói thả trần nhà hàng lẩu nướng không khói Ống hút khói bếp lẩu nướng tại bàn có thể kéo lên kéo xuống thay đổi khoảng cách ngắn dài là do sợi dây cáp. Sợi dây này đóng vai trò như một chiếc ròng rọc trượt trên 4 con...