huấn luyện tàu hóa chất

  1. M

    Tuyển sinh khóa học Sơ cấp ĐK tàu biển và KT Máy tàu biển + Các khoá Huấn Luyện ATCB

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI Địa chỉ : 178/147 Trường Chinh,Cụm CN Đồng Hòa,Kiến An,Hải Phòng. Liên tục các chương trình đào tạo, khai giảng các lớp huấn luyện, Lớp Sơ cấp, Trung Cấp, Cao Đẳng !! 1. Lớp Điều Khiển tàu biển 2. Lớp Khai thác máy tàu biển 3. Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn 4. Huấn...