kđt mỹ phước 3

 1. S

  Cần mua Cần mua 20 lô đất nền khu L, KĐT Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương giá 10 triệu/m2

  (0988241500) - Cần mua đất khu L, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, mua chính chủ, thiện chí mua Cần mua đất khu L, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp 20 lô đất ở mọi vị trí và diện tích khác nhau trong khu L, Mỹ Phước 3, ưu tiên mua nhanh các...
 2. S

  Cần mua Cần mua gấp 10 lô đất khu K, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, chồng tiền ngay

  (0988241500) - Cần mua đất khu K, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chồng tiền ngay Cần mua đất khu K, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp nhiều vị trí và diện tích khác nhau trong khu K, Mỹ Phước 3, diện tích 100m2, 150m2, 300m2...
 3. S

  Cần mua Cần mua đất khu I, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí

  (0988241500) - Cần mua đất khu I, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí sang tên Cần mua đất khu I, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp nhiều vị trí và diện tích khác nhau...
 4. S

  Cần mua Cần mua đất khu H, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí

  (0988241500) - Cần mua đất khu H, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí Cần mua đất khu H, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu đặc biệt cần mua gấp các vị trí đất nền ngay mặt tiền các...
 5. S

  Cần mua Cần mua đất khu G, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí

  (0988241500) - Cần mua đất khu G, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí Cần mua đất khu G, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu đặc biệt cần mua gấp các vị trí đất nền thuộc các lô G1...
 6. S

  Cần mua Cần mua đất khu F, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, mua chính chủ, chịu phí

  (0988241500) - Cần mua đất khu F, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, mua chính chủ, chịu phí sang tên Cần mua đất khu F, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp 20 lô đất ở mọi vị trí và diện tích khác...
 7. S

  Cần mua Cần mua gấp giá cao đất Golden City, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương, thiện chí mua

  (0988241500) - Cần mua đất Golden City, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, mua chính chủ, chồng tiền ngay Cần mua đất Golden City, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu đặc biệt cần mua gấp các vị trí đất...
 8. S

  Cần mua đất nền khu L Mỹ Phước 3, BD giá 10 triệu/m2, thiện chí mua, chồng tiền ngay

  (0988241500) - Cần mua đất khu L, KĐT Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 10 triệu/m2, mua chính chủ, chịu phí, chồng tiền ngay Cần mua đất khu L Mỹ Phước 3, Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp 20 lô đất ở mọi vị trí và diện tích khác...