khai giảng khóa mới

  1. T

    Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế tại tân bình ngày 28/07/2023

    == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 28/07/2023 TẠI TÂN BÌNH == =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 20% cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng. ============================== 1/ Kế toán doanh nghiệp & khai...
  2. T

    == Khai giảng khóa mới 20/08/2021 ==

    Chứng chỉ do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển trực thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp ✍️✍️=>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/ ⚡️ Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. ⚡️ Giảm 20% cho học viên đăng ký tại Quận 3, Tân Bình, Bình Thạnh. ⚡️ Giảm 10% cho...