khớp nối nhanh

  1. V

    Khớp nối nhanh các loại - phụ kiện khí nén

    Khớp nối nhanh (đực - cái) dùng cho các máy nén khí hoặc các loại ống khí nén - Có 4 loại tương ứng với ren ngoài (SM-PM), ren trong (SF-PF), nối khớp (SH-PH), xiết tán (SP-PP) - Các size ren 20-30-40 tương ứng với ren 13, 17, 21mm - Các size ống 20-30-40 tương ứng với ống 6...