kỹ năng phỏng vấn

  1. P

    Khóa học "Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự"

    I. Mục tiêu: Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên kỹ năng và kiến thức cần thiết để giúp người phỏng vấn lựa chọn phương pháp phỏng vấn và lựa chọn nhân viên có hiệu quả. Vào cuối khóa học, học viên có thể: · Chọn cách tiếp cận lựa chọn thích hợp và thực tế cho nhu cầu tuyển dụng nhân...
  2. gpohr

    Tìm người Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh - Mtd: Gđkd-vmg

    GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Giám đốc Kinh doanh - MTD: GĐKD-VMG Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 công ty sản xuất dược phẩm tại Phú Thọ Mô tả công việc: • Xây dựng hệ thống phân phối hàng dược phẩm, dược liệu và Thiết bị y tế tại...