lớp nghiệp vụ công tác xã hội

  1. N

    Chiêu sinh khóa học công tác xã hội trong bệnh viện

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp nghiệp vụ Công tác xã hội trong bệnh viện Căn cứ Quyết định số 32/2010 QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”. Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành...