lương gross sang lương net

  1. N

    Tư vấn làm thế nào để tính lương net sang gross?

    Khi ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lương khác nhau. Trong đó, có hai hình thức trả lương thường được thỏa thuận sử dụng nhất là lương Gross và lương Net. Tuy nhiên, hai loại lương này về căn bản chúng khác nhau như thế nào? Bài viết...