màng nhà kính israel politiv 5 lớp

  1. N

    Tư vấn Màng nhà kính israel politiv tốt nhất thế giới hiện nay

    Màng nhà kính Israel politiv nhập khẩu Màng nhà kính Politiv - Israel 150 Micron khổ rộng 10m Song song với những công trình sử dụng thông thường, sẽ luôn có những nhà kính quy mô lớn cần yêu cầu kỹ thuật cao hơn kèm chất lượng tốt hơn. Có giá bán khá cao gần gấp đôi so với hàng thường, cuộn...