men đường ruột tôm

  1. N

    Cần bán Mua bán sỉ men tiêu hóa cho gia súc, gia cầm, heo, gà, tôm cá OR-PRO hàng Ấn Độ

    MEN ĐƯỜNG RUỘT CHO TÔM, MEN VI SINH CHO TÔM, MEN BACILLUS, MEN TIÊU HÓA CHO TÔM Thành phần: Bacillus Clausii: 1×10^9 CFU/g Bacillus subtillis: 1.5×10^9 CFU/g Bacillus licheniformis: 1.5×10^9 CFU/g Công dụng: Ức chế sự phát triển của các hại khuẩn đường ruột, ngăn chặn các bệnh đường ruột...