na2co3

  1. N

    Cần bán Kho sỉ soda nóng Bungari solvay bao 50kg tăng kiềm ao nuôi

    #soda #bungari, #soda #nóng, #soda solvay, #soda tăng kiềm Công thức: Na2CO3 Công dụng: Sodium Carbonate giúp tăng kiềm nhanh chóng, ổn định môi trường nước Giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác. Liều dùng: Đối với ao có độ kiềm từ 40 - 70 : 10 – 15 kg/1000m3. Đối với ao có độ kiềm >70...