na2s2o3 99%

  1. N

    Cần bán Mua bán sỉ Na2S2O3 99% sodium thiosulphate khử clo, khử độc nước

    #Thio-hạt-lớn, #Thio-hạt-nhỏ, #Sodium-thiosulphate-99%, #Thio-ấn-độ Thành phần: Sodium thiosulphate ……99.5% Công dụng: Ø Khử Chlorine trong ao sau quá trình cải tạo ao. Ø Khử các độc tố tồn lưu ( thuốc trừ sâu, hóa chất các loại, độc tố do phiêu sinh vật chết đột ngột,…), khử các kim loại...