neat conference

  1. Thương hiệu Neat đến từ Na Uy

    Thương hiệu Neat đến từ Na Uy

    #Neat ra đời được định vị bởi đội ngũ chuyên gia có hơn 30+ năm kinh nghiệm trong ngành họp hội nghị video - là xu hướng mới cho hội nghị truyền hình! Thương hiệu nổi tiếng từ Na Uy, đã chính thức có mặt tại Việt Nam năm 2022. https://namlongtelecom.vn/thuong-hieu-neat-xu-huong-hoi-nghi-truyen-hinh/