new lishou giá bao nhiêu

  1. V

    Tư vấn Kinh nghiệm sau khi dùng viên giảm cân New Lishou

    KINH NGHIỆM SAU KHI SỬ DỤNG NEW LISHOU Nhật ký sau khi giảm cân thành công! Chả là sau khi sinh xong e bếu. Mình cũng không thuộc diện mình dây,eo con kiến, chân dài, dáng người mẫu gì cả. Tuy nhiên, hồi chưa cưới chồng bây giờ cũng ối a theo. Vì theo nhận xét chung, mình da trắng, mặt khá là...