nghe kém mức độ nặng

  1. M

    Tư vấn Đo thính lực xác định mức độ nghe kém

    Đo thính lực là việc xác định xem ở mỗi tần số nhất định từ 250 Hz (Hezt) đến 8000 Hz, âm thanh với cường độ nhỏ nhất mà người đó nghe được là bao nhiêu Decibel (dB). Kết quả cuối cùng sẽ cho ra Thính lực đồ - Biểu thị rằng khả năng nghe của bạn thay đổi bao nhiêu so với mức bình thường, và nếu...
  2. M

    Tư vấn Đo thính lực xác định nghe kém

    Đo thính lực là việc xác định xem ở mỗi tần số nhất định từ 250 Hz (Hezt) đến 8000 Hz, âm thanh với cường độ nhỏ nhất mà người đó nghe được là bao nhiêu Decibel (dB). Kết quả cuối cùng sẽ cho ra Thính lực đồ - Biểu thị rằng khả năng nghe của bạn thay đổi bao nhiêu so với mức bình thường, và nếu...