nghiệp vụ công tác xã hội trong bệnh viện

  1. quyengdvn01

    Tuyển sinh lớp Công tác xã hội trong bệnh viện tại TpHCM

    Điện thoại / Zalo: 0969 86 86 01 (Ms Quyên – phòng tuyển sinh) THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN Căn cứ Quyết định số 32/2010 QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”. Căn...
  2. N

    Chiêu sinh khóa học công tác xã hội trong bệnh viện

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp nghiệp vụ Công tác xã hội trong bệnh viện Căn cứ Quyết định số 32/2010 QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”. Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành...