nghiệp vụ kinh tế quận 3

 1. T

  Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế tại quận 3 ngày 01/04/2022

  == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 01/04/2022 TẠI QUẬN 3 == Chứng chỉ Do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Trực Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE...
 2. T

  Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế tại quận 3 ngày 01/04/2022

  == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 01/04/2022 TẠI QUẬN 3 == Chứng chỉ Do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Trực Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-quan-3.html Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 20% cho học...
 3. T

  Khai giảng các khóa học nghiệp vụ kinh tế tại quận 3

  == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 04/03/2022 TẠI QUẬN 3 == Chứng chỉ Do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Trực Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE...