nghiệp vụ kinh tế thủ đức

 1. T

  Cơ sở thủ đức tổng khai giảng các khóa học nghiệp vụ kinh tế

  == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 06/05/2022 TẠI THỦ ĐỨC== Chứng chỉ Do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Trực Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 10% cho...
 2. T

  Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế tại thủ đức ngày 01.04.2022

  == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 01/04/2022 TẠI THỦ ĐỨC= Chứng chỉ Do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Trực Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 10% cho học...
 3. T

  Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế thủ đức ngày 01/04/2022

  == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 01/04/2022 TẠI THỦ ĐỨC== Chứng chỉ Do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Trực Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 10% cho...
 4. T

  Khai giảng các khóa nghiệp vụ kinh tế tại thủ đức

  == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 04/03/2022 TẠI THỦ ĐỨC== Chứng chỉ Do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Trực Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE: https://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 10% cho...