nghiệp vụ kinh tế tp.hcm

  1. T

    Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế tại tphcm

    == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 06/05/2022 == Chứng chỉ do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển trực thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE...
  2. T

    Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế tại tp.hcm ngày 07/01/2022

    == KHAI GIẢNG KHÓA MỚI 07/01/2022 == Chứng chỉ do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển trực thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp =>ĐĂNG KÝ ONLINE...