nhanmienthiet

  1. caygiongnongnghiep

    Cần bán chuyên cung cấp giống nhãn : nhãn hương chi, nhãn miền thiết, nhãn hà tây, nhãn tím, nhãn muộn, nhãn sớm , nhãn không hạt, lh 0968067905

    Trung tâm chuyển giao công nghệ và hợp tác trang trại vietgap viện nghiên cứu giống cây giống trung ương Chuyên cung cấp giống cây ăn quả chuẩn giống F1 đầu dòng, cho giá trị kinh tế cao. I. Giống Nhãn Miền thiết. Nếu trước kia, vùng đất Hưng Yên nổi tiếng với nhãn lồng thì hiện nay nhãn Miền...