nhựa ptfe màu trắng

 1. ctyec

  Nhựa Teflon – Nhập khẩu trực tiếp, Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon – Nhập khẩu trực tiếp, Liên hệ EC: 0982 733 579 + VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội + Nhà máy 1: Số 9, đường 17, KCN Vsip, Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh + Nhà máy 2: Đường...
 2. ctyec

  Nhựa Teflon – Chất lượng Cao, Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon – Chất lượng Cao, Liên hệ EC: 0982 733 579 + VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội + Nhà máy 1: Số 9, đường 17, KCN Vsip, Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh + Nhà máy 2: Đường BC19...
 3. ctyec

  Nhựa Teflon – Nhập khẩu trực tiếp, Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon – Nhập khẩu trực tiếp, Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE (Poly Tetra...
 4. ctyec

  Nhựa Teflon - sẵn hàng tồn kho, Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon - sẵn hàng tồn kho, Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE (Poly Tetra...
 5. E

  Nhựa Teflon – sẵn hàng phục phụ quý khách - Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon – sẵn hàng phục phụ quý khách - Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE (Poly Tetra...
 6. E

  Nhựa Teflon – Muốn mua thì đến đâu ? - Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon – Muốn mua thì đến đâu ? - Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE (Poly Tetra...
 7. E

  Nhựa Teflon tấm, Nhựa Teflon cây, Nhựa Teflon ống- tồn kho số lượng lớn - Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon tấm, Nhựa Teflon cây, Nhựa Teflon ống- tồn kho số lượng lớn - Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà...
 8. E

  Nhựa Teflon tấm, thanh, ống tồn kho số lượng lớn - Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon- Poly Tetra Fluorethylene - Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE (Poly Tetra...
 9. E

  Nhựa Teflon- Poly Tetra Fluorethylene - Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon- Poly Tetra Fluorethylene - Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE (Poly Tetra...
 10. E

  Nhựa Teflon có hệ số ma sát cực kỳ thấp, chịu nhiệt cao- Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon có hệ số ma sát cực kỳ thấp, chịu nhiệt cao- Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE...
 11. E

  Nhựa Teflon chất lượng cao, tồn kho số lượng lớn- Liên hệ EC: 0982 733 579

  Nhựa Teflon chất lượng cao, tồn kho số lượng lớn- Liên hệ EC: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội PTFE (Poly...
 12. E

  Nhựa Teflon chất lượng cao, tồn kho số lượng lớn tại EC-VSIP- Liên hệ: 0982 733 579

  Nhựa Teflon chất lượng cao, tồn kho số lượng lớn tại EC-VSIP- Liên hệ: 0982 733 579 - Nhà máy: Số 9, đường 17, KCN VSIP Bắc Ninh EC-VSIP · Số 9 đường 17, khu công nghiệp Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh -VPGD: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần EC · 254 Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội...