np gas

  1. hiennhan12

    Cần mua Phương pháp thực hiện bơm gas tủ lạnh gọn gàng dễ làm tại gia

    Tủ lạnh là một hệ thống tuần hoàn kín, điều này có nghĩa là gas sẽ được tái dùng. Vì vậy, khi tủ lạnh thiếu gas, hết gas là do bị thủng hoặc bục giàn cần được nạp gas tủ lạnh ngay. Khi tủ lạnh bị thiếu hoặc rò rỉ gas, tủ lạnh sẽ có nhiều biểu hiện như kém lạnh, không lạnh trong khi hệ thống máy...