phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  1. H

    Tư vấn Lệ phí đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp

    Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu là các khoản người nộp đơn cần phải hoàn thành để được cấp Văn bằng bảo hộ theo quy định. Vậy pháp luật quy định về các khoản phí này như thế nào, biểu phí ra sao thì chúng ta xem cụ thể dưới đây. Các khoản phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền năm 2021 Khi làm thủ tục...