phỏng vấn tuyển dụng

  1. I

    Tư vấn Mẫu thư xin việc "hot" nhất năm 2021

    Viết thư xin việc là một trong những điều rất quan trọng đối với các ứng viên muốn xin vào làm tại một công ty, doanh nghiệp nào đó. Vậy trong bức thư đó, sẽ bao gồm những nội dung gì, những nội dung trong đó đã đủ để gây được ấn tượng với các nhà tuyển dụng hay chưa? Dưới đây...
  2. P

    Khóa học "Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự"

    I. Mục tiêu: Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên kỹ năng và kiến thức cần thiết để giúp người phỏng vấn lựa chọn phương pháp phỏng vấn và lựa chọn nhân viên có hiệu quả. Vào cuối khóa học, học viên có thể: · Chọn cách tiếp cận lựa chọn thích hợp và thực tế cho nhu cầu tuyển dụng nhân...