phuy sắt cũ có khóa đai sắt

  1. Maianhkd3

    Tư vấn Thùng phuy sắt nắp mở, phuy sắt cũ nắp to, phuy sắt cũ 200L

    Thùng phuy sắt nắp mở, phuy sắt cũ nắp to, phuy sắt cũ 200L Phuy sắt cũ với dung tích 200L(220L) được tái chế sử dụng với nhiều mục đích: phuy sắt trồng cây, phuy sắt làm bồn hoa, phuy sắt đựng sơn, phuy sắt đựng dung môi, phuy sắt đựng thực phẩm... Phuy sắt đã qua sử dụng với độ mới 80%: hạn...