rạng đông

  1. devweekend

    Bảng giá bóng đèn LED Tuýp Rạng Đông

    Bảng giá bóng đèn LED Tuýp Rạng Đông STT Công Suất Đèn Rạng Đông Đơn Giá (VNĐ/Cái) 1 Bóng 0.6 m Thủy Tinh – 10W 55.000 2 Bóng 1.2 m Thủy Tinh – 18W 65.000 3 Bóng 0.6 m Thủy Tinh Bọc Nhựa – 10W (Loại 1) 70.000 4 Bóng 1.2 m Thủy Tinh Bọc Nhựa – 18W (Loại 1) 105.000 5 Nguyên Bộ 0.6 m...