sơn dầu công nghiệp

  1. S

    Cần bán Cung cấp sơn dầu gốc epoxy Nippon 1226 Epotar HB Black

    Với ngành công nghiệp đang ngày càng phát triển như hiện nay thì sơn công nghiệp cũng thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà thầu. Áp dụng các kĩ thuật tiên tiến không ngừng cho ra đời các dòng sản phẩm mới. Tạo nên xu hướng mới cho các dòng sơn công nghiệp hiện nay. Dẫn đầu trong lĩnh vực này...