sọt nhựa đựng thực phẩm

  1. Maianhkd3

    Cần bán Sóng nhựa công nghiệp 1T9, sóng rỗng đụng hàng cao 19cm

    Sóng nhựa công nghiệp 1T9, sóng rỗng đụng hàng cao 19cm Sóng nhựa rỗng (sóng nhựa công nghiệp) là sản phẩm được sử dụng ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống như công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất... Sóng nhựa rỗng của chúng tôi được sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh với...