sốt xuất huyết

  1. N

    Màn Permanet 3.0: “Chìa khóa” phòng chống và loại trừ dịch bệnh truyền nhiễm

    Vestergaard-Thụy Sĩ (Vestergaard | Impacting People ) là thương hiệu hàng đầu Thế giới luôn đi tiên phong trong việc nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất các sản phẩm nâng cao chất lượng sống con người, phòng chống dịch bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh, mỗi năm trên toàn thế giới: Muỗi lây...