sua chua dieu hoa tai nha

  1. dientuquangminh

    Tư vấn Khắc phục máy điều hòa khi thiếu gas

    ✠ Dấu hiệu khi máy điều hòa bị thiếu gas hoặc hết gas - Trong một số máy điều hòa, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh. - Điều hòa không lạnh, kém lạnh - Điều hòa bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng. - Dòng điện hoạt động thấp...