tác dụng của chải thông kinh lạc

  1. M

    Chải thông kinh lạc toàn thân bằng lược chuyên dụng

    1. Chải thông kinh lạc là gì? Chải thông kinh lạc là phương pháp kết hợp bấm huyệt đả thông huyệt đạo và sử dụng lược chải thông kinh lạc toàn thân bao gồm: - Chải lưng: Đây là phần quan trọng nhất đỡ cho cả cơ thể, do đó nếu kinh lạc phần này bị tắc nghẽn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe...