tấm dán gương

  1. ootre123

    MIẾNG DÁN NANOFILM chống nước mưa gương xe hơi, oto

    COMBO 4 miếng dán Nanofilm chống mưa cho gương xe hơi công nghệ Nhật Bản. ⭐️Trời mưa, một vấn đề gặp phải cho chiếc gương quan sắt của xe hơi đó là mờ gương do nước đọng lại, khả năng quan sát giảm xuống. ➡️Sử dụng miếng dán Nanofilm, đảm bảo tốt nhất cho khả năng quan sát gương xe khi đi trời...